background background

Suessem

Serge Faber

  • Spëtzekandidat - Trésorier vun déi gréng a Sekretär vun déi gréng Suessem
Numm:Serge FABER
Familiestand:bestuet, Papp vu 4 Kanner
Gebuertsjoer:1969
Beruff:Chef vum Service Risiko Management an Advanced Analytics beim AED
Eurofisc Liaison Official
Adress:69, Escherstroos
L-4380 Éilereng
Äusbildung :Fiskalrecht / indirekt Steieren / TVA / Risikomanagement
politescht Engagement
an der Gemeng :
Member vun der Finanzkommissioun
Member vun der Bautekommissioun
Member vun der Ëmweltkommissioun
fréiere Member vun der Verkéierskommissioun
Member vum Klimateam
Member vum Aarbechtsgrupp "Logement"
sozial Engagementer:Member am Verwaltungsrot vum CIGL Suessem
Trésorier vun der Niklooswierk Éilereng Asbl
déi gréng Suessem:Sekretär
déi gréng national:Trésorier
Member vum Bureau a vum Comité excécutif (BUREX a CEX)
InteressiënNatur, Ëmwelt, Politik a Famill
Fräizäit:Schwammen, Wanderen, Radelen, Kachen, Camping
Zitat:„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten.
Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“
Arthur Schopenhauer (1788-1860)