background background

Suessem

Gemengebudget 2023 - net méi vill Sputt fir d'Zukunft

Vill Scholden, trotzdeem eidel Keesen an ënnert dem Stréch nach ganz wéineg iwwreg – Do bleift net méi vill Sputt fir déi grouss Erausfuerderunge vun der Zukunft wéi de Klimawandel, d’Energietransitioun, de bezuelbare Wunnraum …